Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan en bistandsadvokat hjelpe meg få erstatning etter voldtekt?

Dersom du har vært utsatt for voldtekt, har du krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. En bistandsadvokat har som hovedoppgave å ivareta fornærmedes og etterlattes rettigheter og interesser i prosessen etter at et alvorlig forhold har blitt anmeldt. Dette innebærer blant annet hjelp i søknadsprosessen for å bli tilkjent voldsoffererstatning.  Som oftest har du krav på fri rettshjelp i forbindelse med voldtekt – ta eventuelt kontakt med våre advokater her for nærmere veiledning.


Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er den mest aktuelle erstatningsordningen for voldtektsofre. Dette er en statlig ordning som drives av Kontoret for voldsoffererstatning. Ordningen med voldsoffererstatning innebærer imidlertid at staten overtar skadevolders ansvar opp til voldsofferordningens øvre grense, og utbetaler erstatning på vegne av den ansvarlige skadevolderen.

Voldsoffererstatningen skal dekke økonomiske tap lidd som følge av voldtekten, samt oppreisning og menerstatning. Oppreisning omtales gjerne som «erstatning for tort og svie» og ligger rundt kr 150 000 for voldtekter. Menerstatning er en erstatningspost som er ment å kompensere for tapt livsutfoldelse, og er noe man har krav på dersom man har en varig og omfattende skade

Les mer om hva straffeloven definerer som voldtekt her.

Krav på gratis advokatbistand

Dersom du har vært utsatt for voldtekt og ønsker å søke om slik erstatning, vil du etter straffeprosessloven ha krav på gratis bistandsadvokat. I tillegg til å bistå deg i søknadsprosessen vedrørende  voldsoffererstatning, kan bistandsadvokaten hjelpe deg med å vurdere en anmeldelse, bistå under etterforskningen av den straffbare handlingen, og under en eventuell rettssak.

I forbindelse med en søknad om voldsoffererstatning er det avgjørende at man har tilstrekkelig bevis. Den straffbare handlingen må bevises med klar sannsynlighetsovervekt. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg med å samle inn beviser, og vil vite hvilke beviser som er tilstrekkelige for å få søknaden innvilget. Det kan videre være en fordel med advokathjelp ved krav om oppreisning. Oppreisning utmåles skjønnsmessig og det kan derfor være nyttig med bistand fra en erfaren advokat som har kjennskap til tidligere praksis for lignende saker.

Dersom man har krav på hjelp fra en bistandsadvokat etter vilkårene i straffeprosessloven, vil advokathjelpen være gratis for klienten. Advokaten vil sende salæroppgaven direkte til staten og man trenger derfor ikke legge ut for noe. Du kan selv velge hvilken bistandsadvokat du ønsker.

Få hjelp fra våre advokater

Ta gjerne kontakt med våre advokater for å få svar på spørsmål om seksuelle overgrep. Som sagt vil som oftest bistand i forbindelse med overgrep være gratis – ta kontakt her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.