Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har jeg krav på bistandsadvokat ved anmeldelse?

Mange som har vært utsatt for et straffbart forhold lurer på om de har krav på gratis advokat ved anmeldelse. Man har ikke ubetinget krav på en bistandsadvokat ved anmeldelse. Dette er forbeholdt de mest alvorlige straffbare handlingene som for eksempel grove seksual- og voldsforbrytelser. Særlig ved voldsforbrytelser må det bero på en konkret vurdering av om man har krav på gratis advokat. Vi skal her gi en generell oversikt. Trykk her for å høre med våre advokater om du har krav på fri rettshjelp.


Gratis hjelp til å anmelde seksualforbrytelser

Dersom du ønsker å anmelde en seksualforbrytelse vil det bero på seksualforbrytelsens art om du har grav på gratis bistandsadvokat eller ikke. Reglene følger av straffeprosessloven. Generelt er fri rettshjelp forbeholdt de mest alvorlige tilfellene. Dette gjelder blant annet for all form for voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, incest, misbruk av overmaktsforhold, etc. Har du for eksempel vært utsatt for mindre alvorlige overgrep som seksuell trakassering eller beføling vil du sannsynligvis ikke ha krav på gratis advokat.

Gratis advokathjelp til å anmelde vold

Dersom du har vært utsatt for voldshandlinger vil også styrken og arten av voldshandlingen være avgjørende. Det følger av straffeprosessloven at man har krav på gratis bistandsadvokat der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Betydelig skade er nærmere definert som tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade.

Det skal dermed en del til. Har du for eksempel mistet deler av hørselen eller tommelen vil du sannsynligvis få bistandsadvokat. I en dom fra Høyesterett ble det uttalt at 4 måneders sykefravær med 100 % uførhet utgjorde langvarig sykdom, men det er ikke sikkert at dette utgjør den nedre grense. Hva som utgjør alvorlig psykisk skade må bero på en konkret vurdering, men vil typisk være langvarige depresjoner, angsnevroser, etc.

Hva vil bistandsadvokaten hjelpe meg med?

Bistandsadvokaten vil hjelpe deg under hele sakens gang. For det første vil advokaten hjelpe deg med å anmelde forholdet. Du har også krav på gratis advokathjelp selv om du ikke anmelder forholdet. Bistanden vil altså omfatte også hjelp til å vurdere en eventuell anmeldelse.

Dersom du velger å anmelde vil bistandsadvokaten videre hjelpe deg under etterforskning og eventuell rettssak.  Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Dette er en særlig bistandsordning for mennesker som har vært utsatt for straffbare handlinger, der du kan få økonomisk erstatning fra staten.

Få hjelp av våre advokater

Vi har flere advokater som kan hjelpe deg dersom du lurer på rettighetene dine. Trykk her hvis du lurer på om du har krav på kostnadsfri advokat, eller har andre spørsmål.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.