Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva skjer etter anmeldelse av vold?

Mange blir utsatt for forskjellige former for vold. Det kan være vold i nære relasjoner, blind vold på gaten, vold forbundet med ran, etc. Alle har uansett et fellestrekk; forholdet må anmeldes for at gjerningspersonen skal straffes og for at offeret skal kunne få voldsoffererstatning. Vi vil i denne artikkelen gå gjennom hvordan du anmelder vold og hva som vil skje når man anmelder noen.


Du kan ha krav på bistandsadvokat

Etter enkelte voldshendelser vil du ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som finansieres av staten. Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes interesser. Dette er imidlertid av ressurshensyn forbeholdt de mest alvorlige tilfellene.

For det første vil du ha krav på bistandsadvokat etter familievold/vold i nære relasjoner. Dette er tilfeller der en person alvorlig eller gjentatt mishandler for eksempel kone, barn eller andre som bor i hans husstand.

For det andre vil du ha krav på bistandsadvokat der du har blitt utsatt for en vesentlig skade. Typisk er dette der du har fått varige skader som feks hørselsproblemer, hukommelsesproblemer eller en langvarig sykemeldelse.

Dersom du har blitt utsatt for mindre alvorlige voldshendelser og ikke har fått noen alvorlige skader, vil du ikke ha krav på bistandsadvokat

Hvordan anmelde?

Dersom du har krav på bistandsadvokat vil vedkommende anmelde gjerningsmannen for deg. Dersom du ikke har krav på bistandsadvokat må du enten møte opp på din lokale politistasjon og levere inn en en anmeldelse, eller ringe til politistasjonen for å avtale et møte.

Hva skjer når man anmelder noen?

Det som skjer etter at du har anmeldt forholdet vil politiet igangsette etterforskning. Hvor lang tid dette tar avhenger av sakens alvor. Dreier det seg for eksempel om familievold eller andre alvorlige voldshendelser vil politiet legge inn mye ressurser i saken.

Hva skjer etter anmeldelse av familievold?

Det sentrale med politiets etterforskning er å samle inn bevis. Dette vil typisk være avhør av den fornærmede, den mistenkte eller eventuelle vitner. Andre bevis vil typisk være bilder av sår/blåmerker, etc, legejournaler, videoopptak, etc.

Politiet har en objektivitetsplikt under etterforskningen. Dette betyr at de må søke å klarlegge bevis som taler både for og imot gjerningsmannen.

Etter at politiet er ferdig med etterforskningen vil den videre saksgangen avhenge av bevisene i saken. Beviskravet i straffesaker er at det må bevises utover enhver rimelig tvil at gjerningsmannen er skyldig.

Dersom påtalemyndighetene mener at dette beviskravet er oppfylt, vil de reise tiltale. Dette betyr at de sender en begjæring til retten, hvilket vil ende i en rettssak. Her vil den tiltalte enten domfelles eller frikjennes. Dersom  saken ender i retten vil du som fornærmet også måtte vitne der.

Må fornærmede møte overgriperen i retten?

Dersom påtalemyndighetene mener at de ikke har tilstrekkelige bevis, vil de henlegge saken. Dette innebærer at de legger saken vekk, frem til det eventuelt senere dukker opp flere beviser.

Krav på voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for en voldshandling vil du også i mange tilfeller ha krav på voldsoffererstatning. Dette er en statlig ordning hvor du kan få erstatning direkte fra staten. På den måten slipper du å saksøke gjerningsmannen, som ofte ikke vil ha noen penger å betale med.

For at du skal ha krav på voldsoffererstatning er det et vilkår at du har blitt utsatt for en skade, samt at du har anmeldt gjerningsmannen. Du kan fortsatt få voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken, fordi beviskravet er mindre.

Få hjelp av våre advokater i forbindelse med vold

Vi har flere advokater som kan hjelpe deg med spørsmål om vold. Les her hvis du lurer på om du har krav på kostnadsfri advokat, har andre spørsmål om vold eller hva som skjer når man anmelder noen.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.