Gå til hovedinnhold Gå til søk

Må man anmelde voldtekt for å få voldsoffererstatning?

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt vil du i de fleste tilfeller ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Dette er en statlig ordning, hvor ofre for vold og seksualforbrytelser kan få erstatning av staten. Det er imidlertid et krav om at du anmelder voldtekten. Dette innebærer at du må anmelde gjerningsmannen til politiet. Husk at du ofte ofte også ha krav på fri rettshjelp – trykk her for å få hjelp av våre bistandsadvokater i forbindelse med overgrep.


Hva skjer når jeg anmelder gjerningsmannen?

Når du anmelder gjerningsmannen vil politiet sette i verk etterforskning av overgrepssaken. Dette innebærer at politiet vil søke etter spor, avhøre gjerningsmannen og avhøre eventuelle vitner. Gjerningsmannen har ingen plikt til å forklare seg verken for politiet eller for retten, men gjør han ikke dette kan dette brukes mot han i retten. Den fornærmede vil her spille en sentral rolle. Hvilke beviser du har som kan understøtte hendelsen, hvor troverdig vitnemålet ditt er, etc., vil spille en sentral rolle.

Etter politiet har etterforsket saken avhenger det videre saksforhold av om politiet har tilstrekkelige bevis. Mener politiet de har tilstrekkelige bevis vil de reise tiltale. Dette innebærer at personen du har anmeldt må møte i retten hvor det avgjøres om han skal dømmes eller frikjennes. Dersom politiet mener de ikke har tilstrekkelige beviser vil saken henlegges. Dette innebærer at politiet legger vekk saken frem til det eventuelt skulle dukke opp flere beviser.

Du har krav på gratis bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en voldtekt vil du under hele saken ha krav på en bistandsadvokat som hjelper deg. Dette er en gratis advokat som er finansiert av staten. Loven oppnevner bistandsadvokat til fornærmede i de mer alvorlige straffbare handlingene. Bistandsadvokaten vil hjelpe deg samle beviser, være tilstede under avhør og eventuell rettssak, etc. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning.

Du kan selv velge bistandsadvokat. Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som du kan benytte deg av dersom du ønsker dette. Trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

Voldsoffererstatning

Det er altså et vilkår for at du skal få voldsoffererstatning at du anmelder overgriperen. Etter at forholdet er anmeldt, og du har skaffet deg en bistandsadvokat, vil bistandsadvokaten søke om voldsoffererstatning for deg.

For å få voldsoffererstatning er det et vilkår at man kan bevise hendelsen med klar sannsynlighetsovervekt, slik at en stor del av bistandsadvokatens arbeid vil bestå av å samle inn bevis. Kontoret for voldsoffererstatning vil deretter vurdere søknaden. Dette kan ta litt tid. Dermed vil det ofte politiets etterforskning og kontoret for voldsoffererstatnings vurdering gå parallelt.

Alle får også fri rettshjelp av en bistandsadvokat til å vurdere hvorvidt de skal anmelde overgrepet. Dette er uavhengig av inntekt og formue. Ofre for seksuelle har alltid fri rettshjelp.

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/bistandsadvokat/anmeldelse-av-voldtekt/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.