Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan anmelde gjerningspersonen etter voldtekt?

Dersom du har vært utsatt for voldtekt, er det mange gode grunner til å anmelde gjerningspersonen. Dette kan du enten gjøre ved å kontakte din lokale politistasjon eller et overgrepsmottak i nærheten av deg.

Voldtektsofre vil også ha krav på bistandsadvokat dekket at staten. Retten til slik advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse, og slik kan man altså kostnadsfritt diskutere en eventuell anmeldelse med en advokat. Etter anmeldelsen innkaller politiet til avhør og saken vil deretter kunne bli videre etterforsket. Du kan kontakte våre advokater for å få hjelp i forbindelse med overgrep her.


Du har krav på hjelp til å vurdere en anmeldelse

Det følger av straffeprosessloven at de som er blitt utsatt for voldtekt har krav på å få 3 timers gratis advokatveiledning fra en bistandsadvokat for å vurdere om man skal anmelde eller ikke. I en slik konsultasjon vil bistandsadvokaten omme med råd og veiledning.

Det er mange gode grunner til å anmelde en voldtekt. Anmeldelse blir for mange voldtektsofre en viktig del av rehabiliteringsprosessen. Videre er samfunnet rundt godt tjent med at slike straffbare forhold anmeldes. Dette er blant annet for å straffe den aktuelle gjerningspersonen og for å hindre at vedkommende begår nye voldtekter eller andre straffbare forhold. At flere anmelder voldtekt kan videre virke preventivt slik at andre ikke skal begå lovbrudd. Anmeldelse utgjør dessuten et vilkår for å bli tilkjent voldsoffererstatning.

Anmeldelsen

En bistandsadvokat vil kunne bistå deg under hele prosessen. Advokaten vil normalt sende inn anmeldelsen for deg. Dersom du ikke ønsker å bruke en bistandsadvokat, må du levere inn anmeldelsen selv. Dette kan du normalt gjøre ved å ringe til politiet og avtale en time, eventuelt levere inn en anmeldelse på politistasjonen. Man kan også få hjelp til dette på ulike overgrepsmottak rundt omkring i landet.

Videre saksgang

Etter det har blitt levert inn en anmeldelse, vil politiet begynne etterforskning. Denne etterforskningen kan munne ut i mange forskjellige resultater. Det vanligste er henleggelse eller tiltale.

Dersom politiet henlegger saken betyr dette at de ikke vil forfølge gjerningspersonen videre. Dette skjer som oftest som følge av manglende beviser. Dersom påtalemyndighetene tar ut tiltale betyr dette at de ønsker å domfelle personen du har anmeldt

Krav på voldsoffererstatning

Dersom man har vært utsatt for voldtekt, har man krav på voldsoffererstatning hvis vilkårene i voldsoffererstatningsloven er oppfylt. Dette er en statlig ordning hvor staten overtar skadevolders erstatningsansvar. Erstatningspostene skal dekke ditt økonomiske tap, samt oppreisningserstatning og menerstatning. Benytter du deg av en bistandsadvokat vil også denne personen gjøre dette gratis for deg.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om overgrep

Den som er utsatt for overgrep vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan hjelpe til med anmeldelse. Her kan du lese mer om du lurer på om du har krav på kostnadsfri advokat, eller har andre spørsmål om overgrep.

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/bistandsadvokat/anmeldelse-av-voldtekt/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.