Dømt til å betale 11,6 millioner i erstatning til kone og stebarn

Dømt til å betale 11,6 millioner i erstatning til kone og stebarn

Dømt til å betale 11,6 millioner i erstatning til kone og stebarn

Mannen mishandlet kona og barna, i 11 år bodde de i et mareritt 

Østfoldmannen ble dømt til fire år og ti måneders fengsel for vold mot kone og to stebarn fra 2004 til 2016. I tillegg må han betale 11,6 millioner i erstatning til ofrene, skriver VG.

Bilde av en bistandsadvokat i Oslo tingrett

Retten mener også at barnevernet burde ha forstått at det foregikk vold i hjemmet.

Les også: Hva er straffen for vold?

Stefaren kontrollerte livet deres

Familiemedlemmene levde under sterk kontroll, og måtte blant annet skrive søknader for å gå på besøk og avgi passord for å få tilgang til sitt eget hjem. Passordkravet førte til at de av og til måtte sove i bilen, og gikk glipp av jobb og skole. Barna måtte av og til kysse føttene til stefaren for å få tilgang til ting, og et av barna ble ved en flere anledning låst inne i en bod.

– Dette er en spesiell sak som dreier seg om psykisk og fysisk mishandling mot tre nærstående over lang tid. Det er grove og alvorlige overtredelser, og de fornærmede er påført en evigvarende skade som vil prege dem resten av livet, sier politiadvokat og aktor Jalal Khan til VG.

Hverdagen var tøff for den lille familien. Ektefellen gikk det hardest utover, og han tok kvelertak på henne flere ganger og truet med å drepe henne. I tillegg ble hun mishandlet med pil og bue, luftgevær, balltre og lysestaker.

Barna var ofte vitne til hendelsene, og ved enkelte anledninger også venner av barna.

Hva sier straffeloven om psykisk vold?

Redd for at han skulle drepe moren

Mannen hadde ved flere anledninger urinert både på ofrene og i mat og drikken deres. Ved en anledning puttet hans kjønnshåret sitt i pennalet til et av barna.

– De fornærmede har levd i et terrorregime under tiltalte hvor de blant annet måtte utvikle strategier i forhold til hvordan de skulle være i forkant for å avverge vold og for å unngå at tiltalte ble sint, står det i dommen

Barna levde disse årene i frykt for hva som ventet hjemme etter skolen og at faren skulle drepe deres mor. Barnevernet mottok flere bekymringsmeldinger angående vold hos familien, og var på mange hjemmebesøk.

Siden familien ofte flyttet og barna byttet skole så ble hjelpeapparatets kontroll svekket.

Barnevernet tar selvkritikk

Moren ble konfrontert med voldsmistanken og barnevernet iverksatte hjelpetiltak hjemme hos dem. Men siden moren nektet for at det var vold i hjemmet, så ble saken henlagt, uten å starte en undersøkelsessak for å avdekke om dette var tilfellet likevel. Direktøren for oppvekst og undervisning i kommunen der familien oppholdt seg lengst forteller til VG at de tar på største alvoret kritikken de har fått. De tenker på ofrene og skal sette seg nøye inn i hva som gikk galt, slik at det ikke vil skje igjen i fremtidige saker.

– Det er for øvrig en kjent sak at voldsutsatt kvinner ofte fordekker og benekter volden av frykt for hva voldsutøveren vil gjøre dersom de forteller. Barnevernstjenesten burde sånn sett ikke ha slått seg til ro med fornærmedes benektelse av vold i hjemmet, heter det i dommen.

Retten mente at mannen bagatelliserte forholdene og ikke viste noen form for anger. Han erkjente likevel delvis straffeskyld, men mente det meste var tull og viste ingen forståelse eller sympati for de fornærmede.

Les mer her om hvordan anmelde familievold

Alle ofrene er utføre

Barna har nå blitt voksne, og har i tillegg til moren utviklet alvorlige psykiske diagnoser. Ingen av de tre fornærmede er i arbeid, og retten mener at skadene som følge av voldsårene er livsvarige. På grunn av at det er lite trolig de kan få et normalt arbeidsliv ble erstatningsbeløpet såpass høyt. Det er både en menerstatning og en erstatning for tapt inntekt og livsutfoldelse.

– De ville selvsagt heller hatt helse til å stå i arbeid og leve mer normalt hvis de hadde valget mellom det og pengene, sier bistandsadvokat Lina Stormoen i Advokatfirmaet Teigstad til VG, og legger til at klientene er lettet for å bli tatt på alvor.

Hun forteller videre at moren har vært i en slags overlevelsestilstand der de ikke har sett hele omfanget av volden før de var ute av det. Ved å gjennomgå straffesaken og lese dommen så fikk de forståelse for hvor alvorlig situasjon faktisk var, og hvor viktig det er å anmelde uansett hvor redd man er for tiltalte.

Mannens forsvarer forteller til VG at han er skuffet over dommen, og at han ikke er skyldig i alt han ble domfelt for. Han er heller ikke enig i at han er ansvarlig for erstatningssummen. Advokaten forteller videre at han synes retten burde tatt mer hensyn til klientens personlige utfordringer. Dette mente retten ikke kunne gjennomføres på grunn av sakens alvorlighets grad

Les mer om voldsoffererstatning her

Av bistandsadvokat Eirik Teigstad

bistandsadvokat Eirik Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep. Send gjerne en mail til meg på teigstad@advokat-teigstad.no dersom du lurer på noe.

Spørsmål om anmeldelse eller erstatning?

Send en uforpliktende henvendelse til bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om anmeldelse eller erstatning. Vi har taushetsplikt.