Voldtekt Hva er voldtekt?

Hva er voldtekt?

Voldtekt defineres i straffeloven som at en person skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller har seksuell omgang  med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Likestilt med dette er situasjonen der en person ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, …

Les mer Les mer

Juridisk Hva betyr foreldelse?

Hva betyr foreldelse?

Foreldelse eller preklusjon betyr at et krav faller bort som følge av at det ikke er gjort gjeldende for domstolene innen en viss tidsfrist. Denne fristen kaller vi foreldelsesfrist og den eksakte frist er fastsatt i lov. Foreldelse kan inndeles i strafferettslig- og økonomisk foreldelse. Det følger av foreldelsesloven § 1 nr. 1 at lovens anvendelsesområde …

Les mer Les mer

Besøksforbud Hva er besøksforbud?

Hva er besøksforbud?

Besøksforbud går ut på å nekte en person å oppholde seg nær eller kontakte en annen person. Formålet med besøksforbud er å forebygge vold og trusler. Besøksforbud er særlig praktisk i saker om vold i nære relasjoner og i saker om seksuelle overgrep, men det kan i prinsippet ilegges i alle typer saker såfremt vilkårene …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

For å søke om voldsoffererstatning så må man fylle ut skjemaet «Søknad om voldsoffererstating» som du kan laste ned ved å trykke på lenken.Du kan også søke digitalt på nettstedet til Kontoret for voldsoffererstatning. De fleste som er utsatt for vold, overgrep eller familievold vil ha krav på gratis advokathjelp til å søke om voldsoffererstatning. …

Les mer Les mer

Overgrep Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Innenfor strafferetten skal enhver rimelig tvil komme den tiltalte til gode. Dersom politiet ikke er sikre på at bevisene holder i retten, blir det ikke tatt ut tiltale. Dette innebærer at det skal relativt gode bevis til for at gjerningsmannen skal bli dømt i en overgrepssak. Hva kan brukes som bevis? Som den klare hovedregel …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Dersom du ønsker å anmelde et seksuelt overgrep må du anmelde forholdet til politiet. Du må da i utgangspunktet møte opp på din lokale politistasjon. I de fleste tilfeller vil du imidlertid ha krav på bistandsadvokat som vil gjøre prosessen vesentlig enklere for deg. Du vil også kunne få god hjelp på overgrepsmottakene.  Mange kvier …

Les mer Les mer

Voldtekt Er fingring voldtekt?

Er fingring voldtekt?

Mange lurer på om fingring regnes som voldtekt. Det typiske eksemplet er at en gutt har fingret en jente på fest mens hun hadde sovnet. Det er ingen tvil om at fingring er ansett som voldtekt, såfremt de andre vilkårene for voldtekt er til stede. For eksempel dersom det har skjedd ved hjelp av vold, …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er beviskravet i en straffesak?

Hva er beviskravet i en straffesak?

For at noen skal bli dømt i en straffesak, kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Det kreves dermed en høy grad av sikkerhet, nær 100 % sannsynlighet, før en kan legge til grunn et faktum som vil føre til straff. Beviskravet i straffesaker …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

I Europa er lavalderen alt fra 13 til 18 år. I USA er den 18 år i noen stater, og 17 og 16 i andre. I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Dette innebærer at dersom du har seksuell omgang med noen under 16 år, vil dette være straffbart. Etter straffeloven straffes seksuell omgang …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Ubetinget fengsel betyr at straffen må sones i fengsel, mens betinget fengsel betyr at straffen ikke må sones, på nærmere angitte betingelser. Ved betinget fengselsstraff er det et krav om at den dømte ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. I tillegg kan retten sette andre vilkår som den dømte også må oppfylle i prøvetiden. …

Les mer Les mer

Overgrep Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt. Voldtekt Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Når man hører om seksuelt misbruk går gjerne forskjellige uttrykk igjen; voldtekt, trakassering, seksuelt overgrep, samt liknende betegnelser. Særlig går termene seksuelt overgrep og voldtekt igjen. Kun voldtekt er definert i straffeloven. Men hva er egentlig forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep? Voldtekt Den korte forklaringen er at et seksuelt overgrep er et bredere begrep enn det som …

Les mer Les mer