Oppreisning Hvor lang straff er det for seksuell trakassering?

Hvor lang straff er det for seksuell trakassering?

Seksuell trakassering i form av seksuelle handlinger og seksuell atferd uten samtykke har en strafferamme på ett års fengsel. Det er imidlertid svært stor forskjell på strafferamme og hva som reelt sett utmåles som straff i domstolene. Vi har gjennomgått Lovdata og sett nærmere på domstolenes praktisering av straffelovens bestemmelser om seksuell trakassering, og har funnet frem to saker om seksuell trakassering utført av …

Les mer Les mer

Nettovergrep Hva er grooming?

Hva er grooming?

Med «grooming» menes en straffbar handling som går ut på at en voksen person avtaler et møte med et barn i den hensikt å begå et seksuelt overgrep. Grooming er straffbart med en strafferamme på inntil 1 års fengsel. Hva er grooming? Grooming betegner den prosessen hvor en voksen oppretter kontakt med et barn i den hensikt å møte barnet og begå et …

Les mer Les mer

Trakassering Hva er seksuell trakassering?

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Et eksempel på seksuell trakassering kan være dersom noen kaller deg «hore». Slik trakassering er forbudt. Seksuell trakassering er forbudt i Norge. Dette følger av likestillingsloven § …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

Hvordan søker man om voldsoffererstatning?

For å søke om voldsoffererstatning så må man fylle ut skjemaet «Søknad om voldsoffererstating» som du kan laste ned ved å trykke på lenken.Du kan også søke digitalt på nettstedet til Kontoret for voldsoffererstatning. De fleste som er utsatt for vold, overgrep eller familievold vil ha krav på gratis advokathjelp til å søke om voldsoffererstatning. …

Les mer Les mer

Voldsoffererstatning Hva er voldsoffererstatning?

Hva er voldsoffererstatning?

Dersom du er utsatt for en kriminell handling som vold, ran, frihetsberøvelse, voldtekt, etc. vil du som oftest ha krav på voldsoffererstatning fra staten.  Det er i utgangspunktet et krav om at saken er anmeldt til politiet. Om straffesaken er henlagt er imidlertid ikke avgjørende.  Den mest praktiske erstatningsposten er som regel oppreisningserstatning. Erstatningen kan imidlertid …

Les mer Les mer

Anmeldelse Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Hvordan anmelde seksuelle overgrep?

Dersom du ønsker å anmelde et seksuelt overgrep må du forklare hva som har skjedd til politiet. Du må da i utgangspunktet møte opp på din lokale politistasjon. I de fleste tilfeller vil du imidlertid ha krav på bistandsadvokat som vil gjøre prosessen vesentlig enklere for deg. Du vil også kunne få god hjelp på …

Les mer Les mer

Voldtekt Er fingring voldtekt?

Er fingring voldtekt?

Mange lurer på om fingring regnes som voldtekt. Det typiske eksemplet er at en gutt har fingret en jente på fest mens hun hadde sovnet. Det er ingen tvil om at fingring er ansett som voldtekt, såfremt de andre vilkårene for voldtekt er til stede. For eksempel dersom det har skjedd ved hjelp av vold, …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er beviskravet i en straffesak?

Hva er beviskravet i en straffesak?

For at noen skal bli dømt i en straffesak, kreves det at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at grunnlaget for tiltalen har funnet sted. Det kreves dermed at man er veldig sikker på faktum før man dømmer noen til straff. Dette er fordi det er viktig å unngå dømme uskyldige til straff. Beviskravet i straffesaker …

Les mer Les mer

Overgrep mot barn Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. I Europa er lavalderen alt fra 13 til 18 år. I USA er den derimot 18 år i noen stater, og 17 og 16 i andre. Dette innebærer at dersom du har seksuell omgang med noen under 16 år, vil dette være straffbart. Etter straffeloven straffes seksuell …

Les mer Les mer

Juridisk Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Ubetinget fengsel betyr at straffen må sones i fengsel, mens betinget fengsel betyr at straffen ikke må sones, på nærmere angitte betingelser. Ved betinget fengselsstraff er det et krav om at den dømte ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. I tillegg kan retten sette andre vilkår som den dømte også må oppfylle i prøvetiden. …

Les mer Les mer

Overgrep Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt. Voldtekt Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene …

Les mer Les mer

Voldtekt Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Hva er forskjellen på voldtekt og seksuelt overgrep?

Når man hører om seksuelt misbruk går gjerne forskjellige uttrykk igjen; voldtekt, trakassering, seksuelt overgrep, samt liknende betegnelser. Særlig går termene seksuelt overgrep og voldtekt igjen. Kun voldtekt er definert i straffeloven. Husk at du ofte vil ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med overgrep – kontakt våre advokater her. Hva er egentlig forskjellen på voldtekt og …

Les mer Les mer